Rent vatten i kranen?

En rätt anlagd brunn ger oftast ett gott och kallt vatten, väl lämpat som dricksvatten. I Sverige borras årligen mer än 30 000 vatten- och energibrunnar. Om borrningen utförs korrekt minskar risken för miljöstörningar och skada på omgivande fastigheter. Anlita därför alltid en certifierad brunnsborrare.