Vattenbrunn

hämtaAnlita alltid en certifierad borrare
En certifierad brunnsborrare har minst tre års erfarenhet av brunnsborrning, avlagt godkänt svetsprov, godkänt resultat i ”Juridik för brunnsborrare” och godkänt resultat i ”Praktisk hydrogeologi”. Dessutom har företaget där den certifierade brunnsborraren arbetar en ansvars- och miljöförsäkring på minst fem miljoner kronor.

normbrunn-07-23_b

© Sveriges geologiska undersökning

Avlopp

Avloppsvatten kan innehålla skadliga kemikalier och smittämnen som bakterier och virus. Att inrätta avlopp räknas därför som miljöfarlig verksamhet och kräver tillstånd från plan- och miljönämnden. Äldre avloppsanordningar uppfyller ofta inte dagens krav på avloppsrening och kan behöva rustas upp, men ändringar ska anmälas till kommunen i förväg. Mer information om avloppsanordningar och ansökan eller anmälan finns på länkarna intill.  Säkerhetsavståndet  mellan dricksvattenbrunnar och avloppsanordningar  bör vara så stort som möjligt, oftast minst 50 meter.

Här kan nödvändiga handlingar för tillstånd och anmälan till kommunen av Avloppsanlaggning ansökan laddas ned…Klicka här